Jeśli chcesz wsparcia w motywowaniu, radzić sobie z emocjami, odróżniać fikcję od rzeczywistości…

Uzależnienie – zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uzależnienie jest to stan psychiczny i fizyczny wynikający ze współdziałania żywego organizmu i środka. Środkiem może być alkohol, lek, narkotyk bądź inna substancja chemiczna.

W języku potocznym termin „uzależnienie” jest stosowany głównie do osób, które nadużywają narkotyków, leków, alkoholu, czy papierosów. W szerszym kontekście może odnosić się do wielu innych zachowań, np. gier hazardowych, oglądania telewizji, Internetu, czy seksu. Są to uzależnienia często mniej znane i opisane, nie zawsze nawet określane w oficjalnych klasyfikacjach chorób, ICD-10 i DSM IV jako zaburzenie. Dlatego współczesna psychologia traktuje pojęcie uzależnienia szeroko.

Uzależnienie jest chorobą ciała, emocji i ducha, przez fachowców nazywaną bio-psycho-społeczną.

uzależnienie psychiczne – bardzo silne, trudne do opanowania pragnienie zażywania określonego środka,     którego niezaspokojenie powoduje doznanie przykrych przeżyć psychicznych,

uzależnienie fizyczne – zmiany w organizmie spowodowane wskutek działania niektórych środków odurzających powodujące przyzwyczajenie komórkowe i prowadzące w przypadku braku środka do zaburzeń funkcjonowania organizmu, np. drgawek, wymiotów, zapaści itp., określanych ogólnym mianem głodu narkotykowego lub zespołu abstynencyjnego,

uzależnienie społeczne – wiąże się z zażywaniem środków odurzających w grupie ludzi – chęć przynależności do danej grupy zmusza do bezwzględnego respektowania panujących w niej zasad, obyczajów i rytuałów, narzuca jednostce sposób zażywania środków odurzających oraz ich rodzaj.

Bez względu na to, czy będzie to uzależnienie od alkoholu, leków, narkotyków, hazardu, czy też zakupów albo seksu, prowadzi do koncentrowania się życia wokół tego, co jest przyczyną uzależnienia. Osoba uzależniona jest tak naprawdę ofiarą swojego nałogu i cierpi w każdej sferze życia: emocjonalnej, psychicznej, intelektualnej i fizycznej.
Droga powrotu do zdrowia, trzeźwości i panowania nad sobą nie zawsze jest łatwa. Na początek potrzebna jest trzeźwość umysłu, umiejętność odróżniania fikcji od rzeczywistości. Jeśli chcesz radzić sobie z emocjami i wejść w posiadanie motywacji niezbędnej do uwolnienia się od uzależnienia nie zwlekaj. Możesz skorzystać z pomocy lekarzy psychiatrów, psychologów, terapeutów, coacha i innych fachowców. Możesz wyjść z uzależnienia, stać się wolny, czerpać zadowolenie z życia. Czy jesteś gotowy zadbać o siebie?

Test CAGE

  1. Czy zdarzały się w Pani/Pana życiu takie okresy, kiedy odczuwał Pan/i konieczność ograniczenia swojego picia?
  2. Czy zdarzało się, że różne osoby z otoczenia denerwowały Panią/Pana uwagami na temat Twojego picia?
  3. Czy zdarzało się, że odczuwał/a Pan/i wyrzuty sumienia lub wstyd z powodu swojego picia?
  4. Czy zdarzało się Pani/Panu, że rano po przebudzeniu pierwszą rzeczą było wypicie alkoholu dla uspokojenia lub „postawienia się na nogi”?
  • Udzielenie co najmniej dwóch twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania jest znaczące klinicznie i wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo istnienia uzależnienia od alkoholu.


AKADEMIA ZDROWIA Ukryte Skrzydła
tel. 531 519 138
weronikakapri@interia.pl