Jeśli chcesz wsparcia w procesie rehabilitacji, nauczenia się funkcjonowania w nowej rzeczywistości, poznawania siebie od nowa…

Rehabilitacja to ogólnie rzecz biorąc, usprawnianie osób niepełnosprawnych, w każdym tego słowa znaczeniu.
W znaczeniu fizycznym to rehabilitacja narządu ruchu lub neurologiczna.
Rehabilitacja społeczna – zespół działań mających na celu umożliwienie osobie z niepełnosprawnością uczestniczenie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, na poziomie maksymalnie zbliżonym do innych osób.
Wyróżniamy też rehabilitację psychiatryczną lub osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Coaching w procesie rehabilitacji jest ukierunkowany na wsparcie oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych w procesach rekonwalescencji lub uczenia życia z przewlekłą chorobą.
Od dzieciństwa towarzyszką mojego życia była Choroba. Od czwartego roku życia moim drugim domem był szpital. Choroba nerek (obecnie jestem po przeszczepie nerki), pęknięcie tętniaka mózgu i jeszcze kilka innych incydentów zdrowotnych, nauczyło mnie pokory, szacunku do życia, miłości do samej siebie i drugiego człowieka. Wiem z własnego doświadczenia, jak ważna jest psychika np. w procesie zdrowienia, rehabilitacji.
Jeśli potrzebujesz „mocy witalnej”, wsparcia w powrocie do sprawności fizycznej i życiowej pomogę Ci. Nauczysz się funkcjonować w nowej rzeczywistości, poznasz siebie od nowa. Coaching to zmiana – czujesz, że jesteś na nią gotowy?


AKADEMIA ZDROWIA Ukryte Skrzydła
tel. 531 519 138
weronikakapri@interia.pl