Jeśli chcesz dowiedzieć się po co TU jesteś, odzyskać spokój ducha, uzyskać harmonię między ciałem, umysłem a duszą…

Sens życia to istota i cel ludzkiej egzystencji, powołanie człowieka, to, co uzasadnia trud życia i czyni je wartym przeżycia. Dla jednych sensem życia jest spełnienie marzeń, miłość, bycie dobrym człowiekiem, dla innych to Bóg (we wszelakich postaciach), walka z własną niedoskonałością, praca dla dobra innych istot, czy życie samo w sobie. Zapytaj dziesięciu swoich najbliższych o sens ich życia a prawdopodobnie otrzymasz dziesięć różnych odpowiedzi.

Niezależnie od wyznawanych wartości sens życia rozumiemy głównie jako relację do:
– dążenia do pełnienia albo rezygnacji z różnych funkcji i ról w życiu rodzinnym i społecznym,
– ostatecznego celu istnienia człowieka jako osoby i sposobów dojścia do niego zgodnie z własnymi przekonaniami,
– sensu podejmowania lub unikania: cierpień, niedogodności, trudności i wyrzeczeń,
– sensu czerpania satysfakcji i przyjemności.

Im lepiej wiesz, czego chcesz od życia, od siebie i innych osób, tym lepiej rozumiesz swoje życiowe wybory. Pracując nad sobą podczas coachingu sensu życia dowiadujesz się, po co tak naprawdę TU jesteś, a podejmowanie kolejnych życiowych decyzji staje się łatwiejsze i bardziej trafne.
Spotkajmy się, jeśli pragniesz odzyskać spokój i poczuć harmonię między swoim ciałem, umysłem a duszą. Samoświadomość przyniesie Ci ulgę. Jesteśmy na tym świecie przez określony czas, dlatego dbanie o radosne życie, satysfakcjonujące relacje, przekształcanie chwil z nijakich we wspaniałe, jest naszym obowiązkiem.
Jaki jest sens Twojego życia?


AKADEMIA ZDROWIA Ukryte Skrzydła
tel. 531 519 138
weronikakapri@interia.pl