Wypalenie zawodowe

Jak do niego nie dopuścić? Jak rozpoznać pierwsze sygnały? A co zrobić jak już nas doścignie?…

Wypalenie zawodowe występuje, gdy praca przestaje dawać Ci satysfakcję, przestajesz się rozwijać zawodowo, czujesz się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało Ci przyjemność. Czujesz zniechęcenie, zmęczenie lub stres, a na myśl o pracy przewracasz oczami. Wypalenie zawodowe to choroba XXI wieku.

Trzy fazy wypalenia zawodowego
1. Faza I – ostrzegawcza

 • Przemęczenie, przeładowanie pracą, weekend przestaje wystarczać do tego, aby odpocząć
 • Irytacja, przygnębienie
 • Dolegliwości somatyczne związane ze stresem

2. Faza II – rozwój symptomów

 • Zobojętnienie na sprawy służbowe i prywatne
 • Wycofanie i odmowa zaangażowania
 • Cynizm, negowanie działań innych, agresja werbalna
 • Zachowania konfliktowe w pracy i domu
 • Spadek formy intelektualnej i wydajności
 • Spadek kreatywności

3. Faza III – stadium chroniczne

 • Osamotnienie i niezrozumienie jako skutek zachowań konfliktowych
 • Degradacja kontaktów społecznych
 • Skrajne emocje i ich wybuchy
 • Poważne dolegliwości psychosomatyczne
 • Depresja, bezsenność
 • Uzależnienia
 • Myśli i próby samobójcze

Skutki wypalenia zawodowego
1. emocjonalne wyczerpanie – uczucie pustki i odpływu sił wywołane nadmiernymi wymaganiami psychologicznymi i emocjonalnymi, jakie stawiała przed pracownikiem praca (bądź sam stawiał sobie takie nierealistyczne wymagania wobec własnych możliwości);
2. depersonalizacja – poczucie bezduszności, bezosobowości, cyniczne patrzenie na innych ludzi, obniżenie wrażliwości wobec innych;
3. obniżenie oceny własnych dokonań – poczucie marnowania czasu i wysiłku na swoim stanowisku pracy.

Spokojnie. Możemy sobie z tym poradzić, odnaleźć tzw. „work-life balance”, czyli równowagę pomiędzy karierą zawodową a życiem prywatnym, zdrowiem i rodziną. Pamiętaj proszę, że dobre samopoczucie w pracy i zadowolenie z tego, czym zajmujemy się średnio 1/3 swego życia jest arcyważne. A Ty – jak czujesz się dziś w pracy?

Korzyści dla uczestnika warsztatu

 • Poznanie metod walki z wypaleniem zawodowym i obniżonym poziomem motywacji do pracy.
 • Zdobycie wiedzy na temat głównych objawów wypalenia i sposobów jego diagnozy u siebie i bliskich.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z wysokim poziomem stresu i niedoborem motywacji do działania.
 • Zidentyfikowanie własnego modelu reagowania na stres, nadmiar obowiązków, konflikty z przełożonymi i współpracownikami oraz inne czynniki sprzyjające wypaleniu.
 • Wypracowanie własnych strategii szybkiego reagowania na problemy, które w dłuższej perspektywie mogą prowadzić do utraty satysfakcji z wykonywanej pracy.


AKADEMIA ZDROWIA Ukryte Skrzydła
tel. 531 519 138
weronikakapri@interia.pl