Stres

Co to jest stres i jego objawy i skutki? Stresory zewnętrzne i wewnętrzne. Jak radzić sobie ze stresem?…

Stres – jedno z najpopularniejszych pojęć naszych czasów. Jest to, ogólnie rzecz biorąc, pobudzenie danej osoby na wielu poziomach jej funkcjonowania. Jest to ewolucyjny odpowiednik reakcji walki lub ucieczki obecnej u zwierząt. Stresowi zawsze towarzyszy pobudzenie fizjologiczne, a bodziec wywołujący reakcję pobudzenia nazywamy STRESOREM.

Pomogę Ci, jeśli chcesz nauczyć się, jak na co dzień radzić sobie ze stresem. Dobrze wiesz, że stres przybiera różne oblicza, czasem to gniew, a innym razem, bezradność, presja a nawet choroba. W stresie możesz chodzić nabuzowany jak wulkan, wypowiadać za dużo niepotrzebnych słów, ranić innych swoim zachowaniem. Stres może Cię też blokować, „zamrażać” Twoje działania, myśli. Niezależnie od tego, jaką przybiera formę, – szkodzi Tobie i Twemu otoczeniu.

Dla kogo?
Ten coaching grupowy połączony warsztatami kieruję do osób pragnących odzyskać kontrolę nad sobą i swoim życiem, poznać metody radzenia sobie ze stresem, umiejętnie zarządzać sobą ,swoimi emocjami i czasem.
Uczestnicy mogą nauczyć się odpowiedniej interpretacji i reakcji na stres.

Ramowy program

  • wprowadzenie w tematykę stresu
  • objawy stresu na każdym poziomie funkcjonowania
  • źródła stresu – tzw. STRESORY
  • techniki radzenia sobie ze stresem
  • budowanie odporności na stres
  • indywidualne reakcje na stres

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń, symulacji, oraz ćwiczeń w podgrupach. Wiedzę przekazujemy w postaci mini-wykładów i ciekawych prezentacji. Kładziemy bardzo duży nacisk na samodzielne wyciąganie wniosków przez uczestników, ich własną diagnozę (coaching) oraz wymianę doświadczeń.


AKADEMIA ZDROWIA Ukryte Skrzydła
tel. 531 519 138
weronikakapri@interia.pl