Komunikacja bez przemocy

Potrzeby, a uczucia. Empatia w rozmowie. Jak zrozumieć partnera w rozmowie?…

„Porozumienie Bez Przemocy” (Nonviolent Communication NVC) jest to metoda skutecznej komunikacji stworzona i opisana przez Marshalla Rosenberga.
To sposób porozumiewania się skupiający uwagę na uczuciach i potrzebach. To taki rodzaj posługiwania się językiem, pozwalający na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej.

Oto 4 kroki charakteryzujące komunikację wg zasad NVC:
1. opis sytuacji bez osądu
2. wyrażenie uczuć
3. identyfikacja potrzeb
4. prośba umożliwiająca zaspokojenie potrzeby

Coaching grupowy z warsztatami obejmuje naukę:

  • prowadzenia rozmowy wg zasad NVC
  • wyrażania siebie
  • jak być asertywnym
  • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
  • poznawania samego siebie
  • porozumiewania się z partnerem
  • wyrażać emocje

Odkryjesz siłę empatii w porozumiewaniu się z otoczeniem. Rozmowa nie jest polem walki, więc czemu czasem siłujemy się w rozmowie? Musisz wiedzieć, że dialog to nie tylko słowa, lecz również efektywne słuchanie, kreatywne rozwiązywanie problemów, unikanie konfliktów, dąsów, obwiniania się i obrażania, wychodzenie z nieporozumień, a także polepszenie więzi z partnerem/partnerską, z osobami w pracy. Wspólnie znajdziemy strategie, które polepszą jakość Twoich relacji. Będziesz mógł powstrzymać toksyczną komunikację ze swoim otoczeniem i zastąpić ją stylem rozmowy opartym na wzajemnym szacunku.


AKADEMIA ZDROWIA Ukryte Skrzydła
tel. 531 519 138
weronikakapri@interia.pl